РЕЦИКЛАЖНИ ПЛАТОИ КАО ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ

Ове фотографије су настале у свега неколико дана и то на рециклажним платоима у Атеници варошица, Атеница код гробља, Трнави, Јездини, Заблаћу, Парменцу…

Напомињемо да се ови платои, у зависности од локације празне, од једном – два- три пута седмично, до свакога дана, тако да је врло кратак период у коме се направи овакав хаос на рециклажном платоу.

ATENICA-PRE-I-POSLE

Ради се о рециклажним платоима за одлагање смећа по категоријама, постављени су по месним заједницама у приградским насељима.

На свакој посуди у оквиру рециклажног платоа јасно је назначено за коју врсту отпада служи.

Желимо да укажемо на, већ поприличан проблем, неадекватног одлагања смећа, односно неконтролисано бацање отпада по и око рециклажних платоа.

Наравно да наши радници све то очисте, али питамо се како појединци виде овај ограђени простор са посудама унутар њега? Бетонска подлога рециклажног платоа очигледно неодољиво привлачи неодговорне појединце да на њу истоваре своје смеће, без обзира да ли се ради о кабастом, мокром или сувом отпаду.

Довољно је учинити само један мали напор и то смеће одложити у одговарајућу посуду и свима би нам било лакше.

Шта су последице оваквог понашања?

Радници ЈКП “Комуналац” се посебно ангажују на расчишћавању платоа, користе се специјална возила за превоз оваквог смећа, што поузрокује додатне трошкове, нарушава се динамика вршења услуге изношења смећа, а само прошле године, инспекција је наложила у преко 30 случајева несавесним грађанима да плате трошкове чишћења рециклажних платоа.

Стоји сталан апел на суграђане да се одговорно понашају према местима и посудама за одлагање смећа, јер само правилним коришћењем можемо имати задовољавајући ниво заштите животне средине.

Позовите нас да се договоримо уколико имате потребу за уклањање кабастог отпада или грађевинског шута

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

Бесплатни број са фиксних мрежа :

0800 300 032

Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број

032 557 82 02; 032 557 82 03

Позивањем Р.Ј:”Чистоћа”

032 537 40 55

Видео надзор са атеничког рециклажног платоа

Напомињемо да је скоро свака локација оваквог типа покривена видео надзором, да се несавесни суграђани брзо идентификују и проналазе, а излажу се, поред прописане казне и трошковима предвиђеним за чишћење ових простора. То су потпуно непотребни трошкови, јер све што радимо, у зајеничком је интересу, а добром организацијом спречавамо, између осталог и негативне утицаје на животну средину.