ЈКП Комуналац Чачак

Први снег у овој години

Прве снежне падавине у овој години, дочекали смо спремни.

Зимска служба JKP “Komunalac” Čačak је у току ноћи чистла снег у вишим деловима Атенице, Љубића и Топаловог брда.

Истовремено је рађено на уклањању снега у самом граду, односно са саобраћаница, тротоара, јавних површина, као и око објеката посебне намене.

Како су ниске температуре, током ноћи је припремљено и извршено посипање соли по градским саобраћајницама, у складу са утврђеном динамиком, приоритетима и потреби.