ЈКП Комуналац Чачак

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ДОБРА

ЈНМВ-Д-02/2018
Осигурање
ЈНМВ-Д-01/2019
Набавка комуналног возила за Зоохигијену и путничког возила
ЈНМВ-Д-02/2019
Набавка хране за животиње –(псе и мачке)
ЈНМВ-Д-03/2019
Лична заштитна средства
ЈНМВ-Д-04/2019
Кесе за примарну селекцију
ЈНМВ-Д-05/2019
Надоградња камиона
ЈНМВ-Д-06/2019
Контејнери
ЈНМВ-Д-07/2019
Подземни контејнери са врећом и монтажом
ЈНМВ-Д-08/2019
Пнеуматици
ЈНМВ-Д-09/2019
Уља, мазива и корсантини
ЈНМВ-Д-10/2019
Видео надзор
ЈНМВ-Д1-10/2019
Видео надзор (поновљени поступак)
ЈНМВ-Д-11/2019
Средства за отапање снега и леда
ЈНМВ-Д-12/2019
Резервни делови за возни парк

УСЛУГЕ

ЈНМВ-У-01/2019
Ветеринарске услуге
ЈНМВ-У-03/2019
Набавка услуга специјалних возила за зимско одржавање коловоза и услуга грађевинских машина
ЈНМВ-У-04/2019
Услуге сателитског праћења возила са мерачима нивоа гораива и персоналног ГПС позиционирања

ЈНМВ-У-05/2019
Услуга запрашивања комараца на територији града Чачка
ЈНМВ-У-06/2019
Набавка услуга грађевинских машина
ЈНМВ-У-07/2019
Осигурање

РАДОВИ

ЈНМВ-Р-01/2019
Радови – на изградњи рециклажних платоа за сеоско подручје