ДИРЕКТОР ЈКП”КОМУНАЛАЦ” ЧАЧАК, др ПЕТАР ДОМАНОВИЋ И ДАЉЕ НА ЧЕЛУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА “КОМДЕЛ”

Др Петар Домановић председник Скупштине ПУ “КОМДЕЛ”

У петак, 18. фебруара 2022. године у Београду је одржана двадесеттрећа седница скупштине Пословног удружења комуналних предузећа “КОМДЕЛ”

Предложена је и једногласно усвојена листа кандидата за састав органа управљања ПУ “КОМДЕЛ”-а у наредном мандатном периоду, 2022. – 2026. година, а поновно поверење за мандатни период 2022-2026 година указано је досадашњем председнику Скупштине, др Петру Домановићу, директору и представнику ЈКП “Комуналац” Чачак, као и досадашњем председнику Управног одбора ПУ “КОМДЕЛ, г-дину Марку Попадићу, директору ЈКП „Градска чистоћа“ из Београда.

У радном делу седнице, директор ЈКП “Комуналац” и председник Скупштине Комдела, др Петар Домановић детаљно је изложио предлог Програма рада ПУ КОМДЕЛ за мандатни период 2022 – 2026 година, указао на изазове којима су изложена ЈКП и назначио основне правце деловања и то:

  1. Деловање према државним надлежним институцијама, пре свега према надлежним Министарствима, указујући на више могућих програма сарадње, помоћи, приступности фондовима, али и на разне облике контроле и законодавних ограничења у којима послују ЈКП,  
  2. Побољшању општег амбијента у којима послују ЈКП, кроз иницирање и давање предлога и сугестија у фази припреме будућих законских решења, са посебним освртом на предстојеће измене Закона о комуналним делатностима,
  3. Укључење КОМДЕЛА-а у могуће моделе процеса реструктуирања и трансформације ЈКП, сарадње са сродним организацијама као и могући простор за партнерство са приватним сектором,
  4. Јачања и нове облике сарадње са локалном самоуправом, као оснивача ЈКП и најважнијег чиниоца у развоју комуналне инфраструктуре на својој територији на принципима одрживости, покрића трошкова, благовременом и континуираном пружању услуга и сарадње са корисницима услуга на датој територији, обезбеђењу јавности у раду, нових облика комуникације, едукације, наплате услуга….
  5. Јачању и новим облицима сарадње са сродним партнерским удружењима и асоцијацијама и удружењима у земљи и иностранству, кроз облике заједничких активности, унапређење постојеће базе података и могуће умрежавање унутар ЈКП, али и са другим институцијама и организацијама,
  6. Усавршавање, специјализација и образовање кадрова, као и допунско образовање и доквалификација запослених, имајући у виду нове трендове и облике рада у комуналним делатностима,  

У раду овог удружења, као чланови Управног и Надзорног одбора учешће узимају представници великих јавних предузећа из целе Србије и то из Београда, Зрењанина, Шапца, Крагујевца, Врања, Ниша, Краљева, Ужица, Смедерева, Крушевца, Пирота, Панчева и слично.

Активно учешће у раду седнице, узимали су и представници надлежних министарстава, партнерског удружења из Републике Српске, представници и председник репрезентативног Синдиката запослених у комуналној привреди, секретар Удружења комумуналних делатности Привредне коморе Републике Србије који су својим дискусијама допринели подизању нивоа стручне расправе, која за циљ има битан допринос побољшању општег положаја комуналне привреде.