ЈКП Комуналац Чачак

Зимска служба ЈКП "Комуналац " на сталном задатку

Настављамо са уклањањем снега и леда са саобраћајница, тротоара и јавних површина. Објекти посебне намене (амбуланте, болница, школе, вртићи…) су у првом приоритету, а наша зимска служба ради у три смене.

Ради се по тачно утврђеним приоритетима, а ангажован је максимални број извршилаца, опреме и возила.

Зимска служба ЈКП “Комуналац” односно РЈ “Чистоћа и РЈ “Јавна хигијена” су оперативни и дежурају двадесетчетири сата.

Апелујемо на суграђане да на правилан начин користе канте и контејнере

за отпад, приликом одлагања кућног, кабастог и других врста отпада како би у датим околностима на што ефикаснији начин извршили услугу пражњења канти и контејнера, а без ангажовања додатних људи, возила и опреме.

За кабасти и грађевински отпад, позовите да се договоримо о месту, начину и времену преузимања истог.

 

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

Бесплатни број са фиксних мрежа :

0800 300 032

Позивањем централе и одабиром одговарајуће опције, на број

032 557 82 02; 032 557 82 03

Позивањем Р.Ј:”Чистоћа”

032 537 40 55