ЈКП Комуналац Чачак

Кратка биографија Бранко Пејица

Образовање и академске студије:

Техничка школа Чачак – Електротехничар енергетике

Економски факултет Универзитет у Београду – Финансије и банкарство

Радно искуство:

Од 2005. до 2012. Године у Београду – Раиффеисен Банка

– Контролор у филијали Безистан (Контрола рада запослених и поштовање процедура банке, рад са клијентима банке и аквизиција нових клијената, организовање рада филијале, праћење продаје и активности на остварењима месечних циљева)

– Шеф одељења централног трезора (Координација и контрола централних и регионалних трезора, пријем и обрада дневног новца малих и средњих предузећа као и органозовање транспорта до експозитура банке, тестирање и имплементација новог софтвера за рад централног трезора)

– Сарадник за рад са ВИП клијентима (Рад са премијум клијентима за регион југозападне Србије (Чачак, Горњи Милановац, Краљево, Нови Пазар, Ужице, Пријепоље), обезбеђивање ефикасности у пословању премијум клијената у складу са процедурама банке, аквизиција нових премијум клијената у региону, праћење и осигурање наплате дуговања)

– Интерни ревизор (Процена дизајна и оперативне ефикасности интерних контрола, припрема извештаја интерне ревизије са детаљним налазима и практичним препорукама за јачање укупне контроле, идентификација слабости контроле, праћење налаза, извођење посебних ревизија на ад-хок основи према захтеву менаџмента, процена ризика и израда годишњег плана ревизије, припрема материјала за комисију за интерну ревизију, помоћ у ревизији коју спроводи ревизија банкарске групе)

 

Од 2012. до 2017. Чачанска Банка – ХАЛК Банка

– Интерни ревизор (Процена дизајна и оперативне ефикасности интерних контрола, припрема извештаја интерне ревизије са детаљним налазима и практичним препорукама за јачање укупне контроле, идентификација слабости контроле, праћење налаза, извођење посебних ревизија на ад-хок основи према захтеву менаџмента, процена ризика и израда годишњег плана ревизије, припрема материјала за комисију за интерну ревизију, помоћ у ревизији коју спроводи ревизија банкарске групе.)

– Шеф службе платног промета (Руковођење одељењима међународног плаћања, унутрашњег плаћања и документарног пословања, контрола рада у складу са законом и захтевима НБС и интерне и екстерне ревизије, омогућавање несметаног функционисања платног система банке, координација рада са другим одељењима банке, вредновање дизајна и оперативне ефикасности платног система Банке, пружање саветодавне подршке колегама и клијентима банке)

 

Од 2017. до 2022. ЈП Пошта Србије

– Помоћник директора Подручне јединице Чачак задужен за Моравички округ (Одговоран за функционисање колектива од 370 запослених на подручју Моравичког округа, вршење послова непходних за непрекидно функционисање процеса рада, руковођење у циљу остваривања технолошког и функционалног јединства процеса рада подручне јединице, извршење свих послова предвиђених програмом пословања)

– Водећи сарадник Подручна јединица Чачак (обављање високостручних послова, праћење и примена прописа, давање мишљења, тумечења и израда упутстава)Остале активности:

– Сертификовани агент у осигурању (Народна банка Србије),

– Сертификат о обуци за премијум саветнике (Раиффеисен банка),

– Учесник Форума о трговинским финансијама (Лондон, Енглеска),

– Сертификат Нова регулатива о закону о платним услугама (ТАЗ Београд – Регионална организација за образовање, научно-истраживачки рад и унапређење рада судске, економске, финансијске, образовне и административне власти)

Познавање страних језика:

Енглески језик

Виши ниво

Немачки језик

Почетни ниво