ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
У Скадарској улици, поред три нова подземна контејнера, поставили смо посуду за одлагање стаклене амбалаже и две посуде за одлагање жара. Све посуде су јасно обележене, па молимо кориснике услуга да их користе на адекватан начин. Молимо вас да картонску амбалажу спакујете пре одлагања у контејнер, јер кабаста амбалажа запречава улаз у посуду, што значајно умањује капацитет контејнера.
Чачак, 16. јануар, 2019. године
ЛОКАЦИЈА : СКАДАРСКА УЛИЦА
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
У Скадарској улици, поред три нова подземна контејнера, поставили смо посуду за одлагање стаклене амбалаже и две посуде за одлагање жара. Све посуде су јасно обележене, па молимо кориснике услуга да их користе на адекватан начин. Молимо вас да картонску амбалажу спакујете пре одлагања у контејнер, јер кабаста амбалажа запречава улаз у посуду, што значајно умањује капацитет контејнера.
Чачак, 16. јануар, 2019. године
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03