ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
ПОЧЕЛО КАЖЊАВАЊЕ НЕСАВЕСНИХ КОРИСНИКА УСЛУГА ( фотографије и ВИДЕО) ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ И САНКЦИОНИСАЊЕ НЕОДГОВОРНИХ ПОЈЕДИНАЦА ЈЕ КЉУЧНИ ФАКТОР У ЕДУКАЦИЈИ КОРИСНИКА УСЛУГА И УВОЂЕЊA РЕДА У СИСТЕМ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИЗ ДОМЕНА ОДЛАГАЊА, ИЗНОШЕЊА, ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА ЈКП “Комуналац” се у циљу подизања квалитета услуге определило за постављање низа подземних контејнера на територији ширег центра града, рециклажних платоа на територији приградских месних заједница као и сабирних места на сеоском подручју, за одлагање смећа у посуде одређеног капацитета. Како се временом, деловањем неодговорних појединаца дешава да се неадекватним коришћењем посуда за одлагање смећа угрожава имовина и отежава процес рада (убацивањем жара у посуде, остављањем грађевинског шута и кабастог отпада у контејнере за кућно смеће, стварање дивљих депонија... и сл.), указала се потреба за превентивно деловање у спречавању и откривању таквих починиоца. Постављањем видео надзора на местима за одлагање смећа као један од видова обезбеђења несметаног функционисања места за одлагање смећа. Резултат добре сарадње Комуналне полиције и ЈКП “Комуналац” Чачак се огледа у једном од низа откривених и санкционисаних несавесних корисника услуга. Наиме у периоду пред крај новемба - почетак децембра 2018. године системом видео надзора, постављеним од стране Комуналне полиције, на сабирном месту у Пријевору откривен је починилац који је одложио грађевински и комунални кабасти отпад у посуду која није предвиђена за ту врсту отпада. Даљим поступком, а на основу фото и видео материјала поднета је пријава, а одговорно лице је кажњено износом од 30.000 динара. Као још један пример добре сарадње наводимо да су радници службе „Зоохигијене“, по позиву грађана 7. децембра у Кошутњаку уклонили леш пса, кога је након угинућа власник ставио у велику црну торбу и оставио на јавној површини. Екипа наше службе је установила да пас има чип и податке о власнику проследила Комуналној полицији. На основу Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду Комунална полиција је власнику написала прекршајни налог и он је на основу тога платио казну у износу од 10.000 динара. Сигурни смо да ће и убудуће оваква сарадња резултирати значајно мањим бројем неодговорног и неадекватног понашања, а свакако се захваљујемо колегама из Комуналне полиције Чачка на ефикасности и брзом реаговању.
Чачак, 27. децембар, 2018. године
ЛОКАЦИЈА : ПРИЈЕВОР СЛАПОВИ
ГАЛЕРИЈА
ВИДЕО ЗАПИС
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
ПОЧЕЛО КАЖЊАВАЊЕ НЕСАВЕСНИХ КОРИСНИКА УСЛУГА ( фотографије и ВИДЕО) ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ И САНКЦИОНИСАЊЕ НЕОДГОВОРНИХ ПОЈЕДИНАЦА ЈЕ КЉУЧНИ ФАКТОР У ЕДУКАЦИЈИ КОРИСНИКА УСЛУГА И УВОЂЕЊA РЕДА У СИСТЕМ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИЗ ДОМЕНА ОДЛАГАЊА, ИЗНОШЕЊА, ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА ЈКП “Комуналац” се у циљу подизања квалитета услуге определило за постављање низа подземних контејнера на територији ширег центра града, рециклажних платоа на територији приградских месних заједница као и сабирних места на сеоском подручју, за одлагање смећа у посуде одређеног капацитета. Како се временом, деловањем неодговорних појединаца дешава да се неадекватним коришћењем посуда за одлагање смећа угрожава имовина и отежава процес рада (убацивањем жара у посуде, остављањем грађевинског шута и кабастог отпада у контејнере за кућно смеће, стварање дивљих депонија... и сл.), указала се потреба за превентивно деловање у спречавању и откривању таквих починиоца. Постављањем видео надзора на местима за одлагање смећа као један од видова обезбеђења несметаног функционисања места за одлагање смећа. Резултат добре сарадње Комуналне полиције и ЈКП “Комуналац” Чачак се огледа у једном од низа откривених и санкционисаних несавесних корисника услуга. Наиме у периоду пред крај новемба - почетак децембра 2018. године системом видео надзора, постављеним од стране Комуналне полиције, на сабирном месту у Пријевору откривен је починилац који је одложио грађевински и комунални кабасти отпад у посуду која није предвиђена за ту врсту отпада. Даљим поступком, а на основу фото и видео материјала поднета је пријава, а одговорно лице је кажњено износом од 30.000 динара. Као још један пример добре сарадње наводимо да су радници службе „Зоохигијене“, по позиву грађана 7. децембра у Кошутњаку уклонили леш пса, кога је након угинућа власник ставио у велику црну торбу и оставио на јавној површини. Екипа наше службе је установила да пас има чип и податке о власнику проследила Комуналној полицији. На основу Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду Комунална полиција је власнику написала прекршајни налог и он је на основу тога платио казну у износу од 10.000 динара. Сигурни смо да ће и убудуће оваква сарадња резултирати значајно мањим бројем неодговорног и неадекватног понашања, а свакако се захваљујемо колегама из Комуналне полиције Чачка на ефикасности и брзом реаговању.
Чачак, 27. децембар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
ВИДЕО ЗАПИС