ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
Чачак, 29. новембар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА
НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ У ГРАДУ У оквиру програма постављања подземних контејнера на територији града, у складу са реализацијом Програма Пословања за 2018. годину, наше предузеће је поставило једанаест нових посуда, капацитета од 3 - 5 м 3 на пет локација у граду и то: Железничка (испред „Социјалног“) два подземна контејнера, Скадарска (испред Халк - банке ) три подземна контејнера, Веселина Милекића (Велики парк) два подземна контејнера Краља Петра Првог (испред „Института“) два подземна контејнера Светозара Марковића (преко пута школе „Филип Филиповић“) два подземна контејнера, Подземни контејнери су постављени на локацијама у пару (испред Халк банке три) и намењени су за одлагање мокрог и сувог отпада, што је јасно обележено одговарајућим налепницама. Предност подземних контејнера у односу на класичне посуде за одлагање смећа је вишеструка. Поред тога што заузима мање простора, посуда капацитета 3 мења три класична контејнера од 1,1 м 3 , пражњење ових посуда је много лакше и брже, не осећа се непријатан мирис и смањена је могућност паљења отпада у контејнеру. Дакле, постављањем подземних контејнера на овим локацијама заменили смо преко 20 класичних посуда од 1,1 м 3 , за одлагање мокрог отпада (кућно смеће), а свака локација је снабдевена и посудом за одлагање сувог отада. Подсећамо и апелујемо на кориснике услуга да је веома важно на правилан начин користити посуде за смеће: да сложе картонску амбалажу пре убацивања у контејнер; да не паркирају возила испред контејнера, нарочито у јутарњим часовима, када се врши пражњење посуда; да не остављају кабасти отпад и кесе испред контејнера. Напомињемо да је строго забрањено убацивање жара у контејнере, јер се паљењем тела подземног контејнера угрожава здравље људи и објекти у околини а прави велика материјална штета. Потребно је знати да су подземни контејнери испред Халк банке под сталним видео надзором, а да се исто планира и на осталим локацијама. Наше предузеће планира даљу замену класичних посуда за одлагање смећа подземним контејнерима и тиме трајно побољша квалитет вршења услуге.
· · · · · · · ·
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
Чачак, 29. новембар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ У ГРАДУ У оквиру програма постављања подземних контејнера на територији града, у складу са реализацијом Програма Пословања за 2018. годину, наше предузеће је поставило једанаест нових посуда, капацитета од 3 - 5 м 3 на пет локација у граду и то: Железничка (испред „Социјалног“) два подземна контејнера, Скадарска (испред Халк - банке ) три подземна контејнера, Веселина Милекића (Велики парк) два подземна контејнера Краља Петра Првог (испред „Института“) два подземна контејнера Светозара Марковића (преко пута школе „Филип Филиповић“) два подземна контејнера, Подземни контејнери су постављени на локацијама у пару (испред Халк банке три) и намењени су за одлагање мокрог и сувог отпада, што је јасно обележено одговарајућим налепницама. Предност подземних контејнера у односу на класичне посуде за одлагање смећа је вишеструка. Поред тога што заузима мање простора, посуда капацитета 3 мења три класична контејнера од 1,1 м 3 , пражњење ових посуда је много лакше и брже, не осећа се непријатан мирис и смањена је могућност паљења отпада у контејнеру. Дакле, постављањем подземних контејнера на овим локацијама заменили смо преко 20 класичних посуда од 1,1 м 3 , за одлагање мокрог отпада (кућно смеће), а свака локација је снабдевена и посудом за одлагање сувог отада. Подсећамо и апелујемо на кориснике услуга да је веома важно на правилан начин користити посуде за смеће: да сложе картонску амбалажу пре убацивања у контејнер; да не паркирају возила испред контејнера, нарочито у јутарњим часовима, када се врши пражњење посуда; да не остављају кабасти отпад и кесе испред контејнера. Напомињемо да је строго забрањено убацивање жара у контејнере, јер се паљењем тела подземног контејнера угрожава здравље људи и објекти у околини а прави велика материјална штета. Потребно је знати да су подземни контејнери испред Халк банке под сталним видео надзором, а да се исто планира и на осталим локацијама. Наше предузеће планира даљу замену класичних посуда за одлагање смећа подземним контејнерима и тиме трајно побољша квалитет вршења услуге.
· · · · · · · ·