ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
ПОЧЕЛА ЈЕ НАПЛАТА ДУГОВАЊА ЈКП “Комуналац” Чачак, јавно предузеће задужено за одржавање чистоће, односно изношење и депоновање смећа, у циљу несметаног и квалитетног вршења услуге, у великој мери зависи од редовног измирења обавеза за извршене услуге, како у категорији корисника из привреде, тако и корисника услуга из категорије индивидуалних домаћинстава, односно колективног становања. Нагомилана дуговања корисника услуга свих категорија, представљају велики проблем за несметано пословање, па смо принуђени на приступимо УТУЖЕЊУ корисника услуга који своје обавезе не измирују редовно. Како је припремљен велики број УТУЖЕЊА, дужни смо да напоменемо да иста за последицу имају излагање непотребним трошковима, што није ни у нашем, ни у интересу корисника услуга. Још једном апелујемо на суграђане да преиспитају своја дуговања према нашем предузећу, измире их на време и тиме дају допринос квалитетнијем извршењу услуге, што је у заједничком интересу. Корисницима услуга који редовно измируjу обавезе се захваљујемо.
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
ПОЧЕЛА ЈЕ НАПЛАТА ДУГОВАЊА ЈКП “Комуналац” Чачак, јавно предузеће задужено за одржавање чистоће, односно изношење и депоновање смећа, у циљу несметаног и квалитетног вршења услуге, у великој мери зависи од редовног измирења обавеза за извршене услуге, како у категорији корисника из привреде, тако и корисника услуга из категорије индивидуалних домаћинстава, односно колективног становања. Нагомилана дуговања корисника услуга свих категорија, представљају велики проблем за несметано пословање, па смо принуђени на приступимо УТУЖЕЊУ корисника услуга који своје обавезе не измирују редовно. Како је припремљен велики број УТУЖЕЊА, дужни смо да напоменемо да иста за последицу имају излагање непотребним трошковима, што није ни у нашем, ни у интересу корисника услуга. Још једном апелујемо на суграђане да преиспитају своја дуговања према нашем предузећу, измире их на време и тиме дају допринос квалитетнијем извршењу услуге, што је у заједничком интересу. Корисницима услуга који редовно измируjу обавезе се захваљујемо.