ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА
JКП „Комуналац“ Чачак је учествовало на 15. Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса ECOFAIR, одржаном 3 5. октобра 2018. године у Београду. Том приликом, на штанду Града Чачка, наше Предузеће је представило пројекат под називом: „Оптимизација рута кретања за комунална возила“. Мерљиви ефекти овог пројекта се, превасходно, огледају у уштедама горива, смањењу трошкова, смањењу амортизације возила, уштедама радних часова, а све у циљу побољшања квалитета услуге и задовољствa корисника. Након успешне презентације, представници ЈКП „Комуналац“ посетили су штандове других локалних средина и произвођача машина и опреме за обављање комуналне делатности.
Београд, 3. октобар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
НАВИГАЦИЈА
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
JКП „Комуналац“ Чачак је учествовало на 15. Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса ECOFAIR, одржаном 3 5. октобра 2018. године у Београду. Том приликом, на штанду Града Чачка, наше Предузеће је представило пројекат под називом: „Оптимизација рута кретања за комунална возила“. Мерљиви ефекти овог пројекта се, превасходно, огледају у уштедама горива, смањењу трошкова, смањењу амортизације возила, уштедама радних часова, а све у циљу побољшања квалитета услуге и задовољствa корисника. Након успешне презентације, представници ЈКП „Комуналац“ посетили су штандове других локалних средина и произвођача машина и опреме за обављање комуналне делатности.
Београд, 3. октобар, 2018. године
ГАЛЕРИЈА