ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА

РАДНА БИОГРАФИЈА

 

 Име и презиме:   Радисављевић Богољуб,

             

Образовање:

    Висока и виша стручна спрема - Мастер инжењер за индустријски менаџмент и

 Машински инжењер

 Радно искуство:

Прво запослење :  Београдско-багерско предузеће,ДОО ,,Слога“ - Чачак

                              - Руководиоца механизације и одржавања. 

Од 02.07.1991  - ЈКП,,Кмуналац“ - Чачак

-  Шефа РЈ Одржавање

        -  Шеф  РЈ Чистоћа и одржавање 

       - Управник РЈ Чистоћа и одржавање

 - Управник РЈ Јавна хигијена 

 - Помоћник Техничког директора

- Директор ЈКП,,Кмуналац“

- Руководилац РЈ Пијаца

Остале активности у досадашњем раду:

 - ДОО ,,Слога“ – Чачак - Члан Радничког савета.

  - ЈКП,,Кмуналац“ - члан Управног одбора у два мандата

     - Машинско – саобраћајна школа - члан Школског одбора - један мандат и председник  Школског одбора  један мандат ,

 - Чачанска банка АД -  члан Управног одбора

   - Град Чачак - члан тима за израду Локалног плана управљања отпадом на територији Града Чачка.

 

ЈКП “Комуналац” Чачак, 2018
СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ
АДРЕСА
КОНТАКТ
Николе Тесле број 42
32000 ЧАЧАК
email: direkcija@komunalac.co.rs
Telefon: 032 557 82 02; 557 82 03
НАВИГАЦИЈА

РАДНА БИОГРАФИЈА

 

 Име и презиме:   Радисављевић Богољуб,

             

Образовање:

    Висока и виша стручна спрема - Мастер инжењер за индустријски менаџмент и

 Машински инжењер

 Радно искуство:

Прво запослење :  Београдско-багерско предузеће,ДОО ,,Слога“ - Чачак

                              - Руководиоца механизације и одржавања. 

Од 02.07.1991  - ЈКП,,Кмуналац“ - Чачак

-  Шефа РЈ Одржавање

        -  Шеф  РЈ Чистоћа и одржавање 

       - Управник РЈ Чистоћа и одржавање

 - Управник РЈ Јавна хигијена 

 - Помоћник Техничког директора

- Директор ЈКП,,Кмуналац“

- Руководилац РЈ Пијаца

Остале активности у досадашњем раду:

 - ДОО ,,Слога“ – Чачак - Члан Радничког савета.

  - ЈКП,,Кмуналац“ - члан Управног одбора у два мандата

     - Машинско – саобраћајна школа - члан Школског одбора - један мандат и председник  Школског одбора  један мандат ,

 - Чачанска банка АД -  члан Управног одбора

   - Град Чачак - члан тима за израду Локалног плана управљања отпадом на територији Града Чачка.