ЈКП “Комуналац” Чачак КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија Дирекција e-mail: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557 82 02;  557 82   03 РЈ “Чистоћа” e-mail: cistoca@komunalac.co.rs tel. 032/ 53 75 360
КРАТАК ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА
РАДНА БИОГРАФИЈА:   2017 – Вд директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 2016 – 2017 год.  - Координатор за развој, финансијско управљање и контролу ЈКП за грејање “Чачак”. 2015 – 2017 год.  –  Повереник за енергетску ефикасност града Чачка 2006 – 2014 год.  –  Генерални директор Јавног комуналног предузећа за грејање “Чачак”. 2006 – 2014 год.  –  Члан УО пословног удружења “Топлане Србије” 2011   –   2015   год.   –      Представник   Града   Чачка   у   Регионалној   агенцији   за   просторни   развој   Моравичог   и   Рашког   округа,   за   дефинисање регионалних приоритета из области Јавних предузећа. 2013 – 2014  год.  – Члан регионалне привредне коморе Краљево - одбор за комуналне делатности. 2013   -   2014   год.   –   Члан   тима   Министарства   енергетике   и   заштите   животне   средине   за   израду   енергетског   биланса   Републике   Србије   за 2014/15. годину, испред ПУ „Топлане Србије“.   2005 - 2011 год. - Председник УО - регионалног ЈКП ”Дубоко” Ужице. 2007 - 2011 год. - Члан Привредне Коморе Србије - одбор за комуналне делатности.  2004 - 2006 год. - Члан УО - ЈП ”Градац” Чачак, 2005 - 2006 год. - Директор регионалне филијале Чачак - “WIENER STADTISCHE” осигурање, Аустрија.  2000 - 2004 год. - Директор–менаџер – „ХЕМТЕX“, Београд, 2000 - 2004 год. - Члан УО - Фабрика Хартије „Божо Томић“ Чачак.  1993 - 2000 год. - Менаџер продаје - Технички ремонтни завод Чачак.
РАДНА БИОГРАФИЈА:   2017 – Вд директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 2016    –    2017    год.        -    Координатор    за    развој,    финансијско управљање и контролу ЈКП за грејање “Чачак”. 2015   –   2017   год.      –      Повереник   за   енергетску   ефикасност   града Чачка 2006   –   2014   год.      –      Генерални   директор   Јавног   комуналног предузећа за грејање “Чачак”. 2006   –   2014   год.      –      Члан   УО   пословног   удружења   “Топлане Србије” 2011   –   2015   год.   –      Представник   Града   Чачка   у   Регионалној агенцији   за   просторни   развој   Моравичог   и   Рашког   округа,   за дефинисање регионалних приоритета из области Јавних предузећа. 2013    –    2014        год.        –    Члан    регионалне    привредне    коморе Краљево - одбор за комуналне делатности. 2013    -    2014    год.    –    Члан    тима    Министарства    енергетике    и заштите    животне    средине    за    израду    енергетског    биланса Републике Србије за 2014/15. годину, испред ПУ „Топлане Србије“.   2005   -   2011   год.   -   Председник   УО   -   регионалног   ЈКП   ”Дубоко” Ужице. 2007   -   2011   год.   -   Члан   Привредне   Коморе   Србије   -   одбор   за комуналне делатности.  2004 - 2006 год. - Члан УО - ЈП ”Градац” Чачак, 2005    -    2006    год.    -    Директор    регионалне    филијале    Чачак    - “WIENER STADTISCHE” осигурање, Аустрија.  2000 - 2004 год. - Директор–менаџер – „ХЕМТЕX“, Београд, 2000   -   2004   год.   -   Члан   УО   -   Фабрика   Хартије   „Божо   Томић“ Чачак.  1993   -   2000   год.   -   Менаџер   продаје   -   Технички   ремонтни   завод Чачак.
OБРАЗОВАЊЕ:   Доктор техничких наука   Докторирао   2010   године   на   Факултету   Техничких   наука   у   Чачку - Универзитет у Крагујевцу. Област   -   Техно-економски   модели   инфраструктуре   у   одрживом локалном економском развоју. Магистар економских наука   Магистрирао   2001   године   на   Економском   факултету   у   Београду - Универзитет у Београду. Област - Менаџмент трговине.
ОСТАЛО:  - Учествовао у раду или био предавач на више домаћих и међународних стручних и научних скупова и из области локалног економског развоја, енергетске и комуналне инфраструктуре. Више пута наступао на локалним, регионалним и националним медијима из области за чије је обављање основано ЈП. Објавио више стручних и научних радова, значајан део из области за чије је обављање основано ЈП. Сарађује са међународним институцијама у Србији, ( Европска Комисија, EBRD, SKGO, USAID, KfW) - Реализовао у потпуности или радио на више пројеката комуналне инфраструктуре, финансираних од стране фондова и институција ЕУ у Републици Србији. - Говори енглески и француски језик.
КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ Николе Тесле број 42 32000 Чачак, Србија Дирекција e-mail: direkcija@komunalac.co.rs tel. 032/ 557 82 02;  557 82   03 РЈ “Чистоћа” e-mail: cistoca@komunalac.co.rs tel. 032/ 53 75 360